Program

Pripojte sa k nám na inšpiratívnom a vedomostne nabitom podujatí, ktoré je plné poučných rozhovorov, pútavých diskusií a hodnotných príležitostí.

Riadenie v krízových situáciach

Táto téma riadenia v krízových situáciách nesmierne je zaujímavá, pretože rozhodnutia CFOs v tomto kontexte majú kľúčový vplyv na finančnú stabilitu a výkonnosť spoločnosti. Úspešné riadenie finančných aspektov počas krízy je pre nich kritické, a preto sa na konferencii zameriavajú na stratégie krízového riadenia a rizikového plánovania. Tieto poznatky im umožňujú lepšie pripraviť sa na nečakané udalosti a zachovať finančnú udržateľnosť spoločnosti.

ESG

ESG je kľúčový faktor ovplyvňujúci finančnú výkonnosť spoločností. V kontexte prezentácií a panelových diskusií umožňuje CFOs diskutovať o integrovaní ESG faktorov do finančného riadenia, čo vedie k udržateľnejším a dlhodobo prosperujúcim podnikateľským modelom. Táto téma ponúka príležitosť pre výmenu osvedčených postupov a stratégií, ktoré môžu viesť k zlepšeniu výkonnosti, riadeniu rizík a získavaniu dôvery investičnej verejnosti.

Digitalizácia a Automatizácia

Digitalizácia a Automatizácia sú pre CFOs atraktívnou témou, pretože ponúkajú príležitosť transformovať finančné procesy a zvýšiť efektívnosť. Prezentácie a diskusie na túto tému poskytujú CFOs inovatívne nástroje a prístupy na zlepšenie riadenia rizík, rozhodovania a celkovej finančnej výkonnosti spoločnosti.

FinanceFinesse: Zvládnutie osobnostných zručností

Zlepšovanie osobnostných zručností, ako sú komunikácia, vedenie tímu a rozhodovanie, umožňuje CFOs efektívnejšie riadenie ľudských zdrojov a prispieva k celkovému úspechu finančného tímu a organizácie.

Deň 1

Mladí ľudia na Slovensku a budúcnosť vzdelávania

Ivan Mikloš

Pavol Koprda

Michal Mešťan

Zoltán Fodor

Akými problémami ste si prešli vy?

Nová doba

Marek Franko

Ján Gabriel

Štefan Maťovka

Milan Lapin

Význam ESG v Stratégii Spoločnosti v súvislosti s adaptačnými a mitigačnými opatreniami na globálnu klimatickú zmenu

Deň 2

Digitálne transformácie vo finančnom riadení

Marína Kunská

Igor Rattaj

Michal Zakarovský

Ladislav Lála

Praktické bezpečnostné stratégie na ochranu vašich systémov

Silvia Gaálová

Digitálna transformácia vs hutnícky priemysel

Udržanie zamestnancov

Vojtěch Žák

Vladimír Lukáč

Ak chcete vidieť program na celé dva dni, prosím, kliknite sem a náš tím Vám ho poskytne.

CFO Fórum Slovensko - agenda 2024

Po vyplnení Vašich údajov Vám bude obratom zaslaný aktuálny program pripravovanej konferencie.