Vladimír Fuga: Procesy, ktoré v iných firmách kontrolujú raz za mesiac u nás kontrolujeme denne.

Vladimír Fuga pôsobí ako CFO v spoločnosti DPD už desať rokov. Medzi jeho hlavné úlohy patrí riadenie všetkých finančných procesov od účtovníctva, controllingu a tiež participácia na strategickom riadení spoločnosti. Počas svojej kariéry bol viackrát postavený pred úlohu kompletne prebudovať finančné procesy a finančný tím. Vladimír je dlhoročným členom CFO Clubu. Je presvedčený, že k výsledku je možné dostať sa viacerými cestami, ale tá pozitívna cesta je vždy lepšia. Etika a medziľudské vzťahy prinášajú trvalejšie výsledky aj v konkurenčnom prostredí.

Prečítajte si krátky rozhovor o tom, akým výzvam riaditeľ úspešnej firmy čelí a kde sa mu darí nachádzať inšpiráciu.

Pôsobíte ako CFO v kuriérskej spoločnosti. Aké špecifické výzvy toto odvetvie na Vás ako finančného riaditeľa kladie?

S kolegami máme niekoľko hesiel, ktoré je ťažko pochopiť bez vysvetlenia. Najobľúbenejšie heslo je „všetko čo by sa mohlo stať, sa už niekoľko krát stalo“. Najmä s dodávateľmi informačných a kontrolných systémov často skončíme pri konštatovaní, že „táto udalosť je predsa veľmi nepravdepodobná“. Ak je však pravdepodobnosť jedna k miliónu ale milión udalosti nastane za pár dní, tak konkrétnych nepravdepodobných udalosti máme hneď niekoľko krát do roka alebo do mesiaca. Toto vyžaduje úplne inú úroveň kontrolných mechanizmov. Zjednodušene povedané, procesy ktoré sa v iných firmách kontrolujú raz za mesiac alebo štvrťrok, u nás kontrolujeme jedenkrát denne. Napríklad takú triviálnu vec ako sú pohľadávky.

K čomu má kuriérsky biznis bližšie – k bankovníctvu alebo k logistike?

Skúste odpovedať na otázku: „Aké sú Vaše mesačné bankové poplatky?“ Samozrejme, bez úrokov za úvery. Väčšina ľudí bankové poplatky ani nerieši. Pravidelne vyhodnocujeme dodávateľov podľa rôznych kritérií. Keď zoradíme dodávateľov podľa zaplatenej sumy, obe hlavné banky sa objavia medzi piatimi najväčšími dodávateľmi podľa nákladov. To asi nemôže veľa firiem povedať a ja o tom poviem viac na CFO fóre.

Čo Vás na Vašej práci najviac inšpiruje, prečo sa každý deň tešíte do práce?

Historicky – a zatiaľ to nevyzerá na zmenu – je v našej spoločnosti reálne uplatňovaná pomerne široká decentralizácia riadenia. To znamená, že väčšina rozhodnutí musí byť prijatá konsenzom po diskusii. Má to samozrejme mnohé riziká. Zdá sa ale, že už pomerne dlhú dobu výhody tohto typu riadenia prevyšujú nad nevýhodami. Pre manažéra je omnoho viac motivujúce, ak má reálnu možnosť o niečom rozhodnúť, niečo riadiť alebo ovplyvniť, ako keď je väčšina procesov daná smernicou.

Chcete sa dozvedieť viac o úspešných finančných riaditeľoch zo Slovenska? Na podujatí CFO Fórum Slovensko máte možnosť spoznať vyše 150 biznis lídrov osobne a dozvedieť sa z prvej ruky o úspechoch i výzvach, ktorým čelia. Tešíme sa na Vás už 25. a 26. septembra 2019 v Bratislave!

Facebook
Twitter
LinkedIn

CFO Fórum Slovensko - agenda 2024

Po vyplnení Vašich údajov Vám bude obratom zaslaný aktuálny program pripravovanej konferencie.