Vladimír Vaňo

Vladimír Vaňo je ekonómom skupiny CentralNic Group PLC a vedúcim komunikácie spoločnosti SK-NIC, a. s. – manažéra slovenskej domény najvyššej úrovne, ktorá je dcérskou spoločnosťou CentralNic, spoločnosti obchodovanej na Londýnskej burze cenných papierov. Vladimír má viac než 20 rokov medzinárodných skúseností z bankovníctva, ekonomického výskumu, medií a konzultačných služieb a pôsobil aj ako externý poradca pre menové záležitosti pre vicepremiéra a ministra financií SR. Vladimír pôsobí v dozornej rade Nadácie Pontis, je členom medzinárodného poradného výboru pre WU Executive Academy vo Viedni a je pravidelným prednášajúcim na univerzitách na slovenských aj medzinárodných univerzitách, ako aj na medzinárodných profesionálnych konferenciách. Vladimir Vano is Group Economist of CentralNic Group PLC and Head of Communications of SK-NIC, a. s. – Slovak top-level domain registry, which is recognized since beginning of 90-ties by the manager of the DNS route zone, the Internet Assigned Numbers Authority, as the delegated manager of .SK ccTLD (country code top level domain), and since 2017 SK-NIC, a. s. is a fully owned subsidiary of the global group CentralNic, listed on the London Stock Exchange. Vladimir has international career of over twenty years in the banking, economic research, consulting and media sectors, having also served as external advisor for monetary affairs to the Deputy Prime Minister and Minister of Finance of the Slovak Republic. Vladimir also serves on the Supervisory Board of the Pontis Foundation, is member of the International Advisory Board of the WU Executive Academy in Vienna and he is a regular external lecturer at Slovak and international universities, and a regular speaker in international professional conferences. He appears regularly on wellknown international media channels, including Bloomberg Radio and TV. Vladimír Vaňo je ekonómom skupiny CentralNic Group PLC a vedúcim komunikácie spoločnosti SK-NIC, a. s. – manažéra slovenskej domény najvyššej úrovne, ktorá je dcérskou spoločnosťou CentralNic, spoločnosti obchodovanej na Londýnskej burze cenných papierov. Vladimír má viac než 20 rokov medzinárodných skúseností z bankovníctva, ekonomického výskumu, medií a konzultačných služieb a pôsobil aj ako externý poradca pre menové záležitosti pre vicepremiéra a ministra financií SR. Vladimír pôsobí v dozornej rade Nadácie Pontis, je členom medzinárodného poradného výboru pre WU Executive Academy vo Viedni a je pravidelným prednášajúcim na univerzitách na slovenských aj medzinárodných univerzitách, ako aj na medzinárodných profesionálnych konferenciách.

Vladimir Vano is Group Economist of CentralNic Group PLC and Head of Communications of SK-NIC, a. s. – Slovak top-level domain registry, which is recognized since beginning of 90-ties by the manager of the DNS route zone, the Internet Assigned Numbers Authority, as the delegated manager of .SK ccTLD (country code top level domain), and since 2017 SK-NIC, a. s. is a fully owned subsidiary of the global group CentralNic, listed on the London Stock Exchange. Vladimir has international career of over twenty years in the banking, economic research, consulting and media sectors, having also served as external advisor for monetary affairs to the Deputy Prime Minister and Minister of Finance of the Slovak Republic. Vladimir also serves on the Supervisory Board of the Pontis Foundation, is member of the International Advisory Board of the WU Executive Academy in Vienna and he is a regular external lecturer at Slovak and international universities, and a regular speaker in international professional conferences. He appears regularly on wellknown international media channels, including Bloomberg Radio and TV.

Zanechajte nám prosím svoje údaje a my Vám obratom pošleme kompletný program CFO Forum.