Vladimir Fuga

Vladimír pôsobí ako CFO v spoločnosti DPD už desať rokov. Medzi jeho hlavné úlohy patrí riadenie všetkých finančných procesov od účtovníctva a controllingu cez riadenie a správu pokladnice a inkasa pohľadávok až po participáciu na strategickom riadení spoločnosti. Počas svojej kariéry bol viackrát postavený pred úlohu kompletne prebudovať finančné procesy a finančný tím. V súčasnosti vedie tri finančné tímy, ktoré sú priamo súčasťou výkonnej dennej prevádzky spoločnosti. Finančné procesy spoločnosti sú špecifické tým, že sú priamo účastné na dennej prevádzke poštového podniku. Finančné oddelenie denne zasahuje približne do tretiny všetkých firemných procesov. Vladimír je dlhoročným členom CFO Clubu. Je presvedčený, že k výsledku je možné dostať sa viacerými cestami, ale tá pozitívna cesta je vždy lepšia. Etika a medziľudské vzťahy prinášajú trvalejšie výsledky aj v konkurenčnom prostredí.

Vladimir has been working as a CFO at DPD for over 10 years. He is responsible for overseeing all financial processes in the department of Accounting and Controlling. He also oversees treasury and income of liabilities while participating in the strategic management of the company. In his career, several times he has faced the challenge of restructuring the financial processes as well as the financial team. Today, he is the head of 3 executive teams. The financial processes at DPD are specific because they are directly involved in the day-to-day operation of the company. The Finance Departement is more or less involved every day with one-third of the company´s processes. Vladimir is a long-time member of the CFO Club Slovakia. He believes that a result can be achieved in many ways, but the best way is the positive one. In a competitive environment, ethics and interpersonal relationships are more important and bring lasting results.

Zanechajte nám prosím svoje údaje a my Vám obratom pošleme kompletný program CFO Forum.