Radoslav Zápražný

Radoslav Zápražný vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave, Fakultu hospodárskej informatiky, odbor Účtovníctvo a audítorstvo. Financiám sa venuje prakticky už viac ako dvadsať rokov. Má široké skúsenosti s finančným, krízovým a projektovým manažmentom, v spoločnostiach, ktoré sa zaoberajú retailom, logistikou a distribúciou, výrobou, médiami, službami a realitami. Vo februári 2019 úspešne ukončil znalecký kurz s obhajobou záverečnej práce na tému Využitie finančno-ekonomickej analýzy pri stanovení hodnoty podniku, čo je zároveň hlavným predmetom jeho profesionálneho záujmu. Je zapísaný v zozname znalcov, vedeným Ministerstvom spravodlivosti SR, v odbore Ekonómia a manažment, odvetvie Kontroling. V ESA LOGISTIKA, okrem dennej rutiny ako CFO, sa špeciálne venoval spracovaniu a vizualizácii dát, za účelom zlepšenia strategického a operatívneho riadenia spoločnosti. Je otcom trojročného syna, Huga.

Rado Zaprazny is a graduate of Economic University, Faculty of Economic Informatics, Accounting and Auditing. He has been working in finance for more than twenty years. He has broad experience in financial management, crisis and project management, in the field of retail, logistics/distribution, manufacturing, media, services and real estate. In February 2019 he accomplished an expert course with final thesis Application of Financial Analysis in Company Evaluation, which is also his main field of interest. He is a registered expert witness in the Department of Economics and Management, Sector Controlling. In ESA LOGISTIKA, apart from daily routine as a CFO, he especially dealt with data processing for the purposes of strategic and operative management. He’s a father of three year old Hugo.  

Zanechajte nám prosím svoje údaje a my Vám obratom pošleme kompletný program CFO Forum.