Radek Strouhal

Radek Strouhal, absolvent financí na Vysoké škole báňské v Ostravě. Začínal ve skupině PROMET GROUP, kde působil na pozici risk managera, později vedoucího controllingu, aby se v roce 2009 stal finančním ředitelem celé skupiny. Zde se podílel na několika akvizicíh ať už to byla společnost Kofing s.r.o., či později Tawesco s.r.o. Po vstupu PROMET GROUP do kopřivnické Tatry byl vyslán, aby stabilizoval finanční situaci této tradiční firmy. Působil zde jako CFO a místopředseda představenstva. Po 4 letech na pozici CFO převzal zodpovědnost za celou společnost na pozici CEO, kde intezivně pracoval na rozvoji spolupráce se společností DAF, ale i zákazníky v oblasti středního východu a v Číně. V současnosti působí jako CFO a člen představenstva VÍTKOVICE STEEL, a.s., předního evropského výrobce válcovaných plechů a štětovnic, s hlavním úkolem restrukturalizace financování společnosti a podpory jejího dalšího růstu.

Radek Strouhal finance graduate of Vysoká škola báňská Ostrava. He started his career in PROMET GROUP as a risk manager, later became head of controlling and at 2009 became CFO of PROMET GROUP. His team performed several acquisitions like Kofing s.r.o. or Tawesco s.r.o. After the takeover of Tatra a.s. he moved to TATRA with a clear goal to stabilize financials of the traditional truck manufacturer. He was CFO and Vice Chairman of the Board. After 4 years he took over responsibility for the whole company and became CEO. His major successes where further deepening of cooperation with DAF but also establishing business relationships with the customers in the Middle East and China. Nowadays he is CFO and Member of the Board in VÍTKOVICE STEEL, a.s., a major producer of steel plates and sheet piles. His major task is to restructuring financials of the company and support its further growth.

Zanechajte nám prosím svoje údaje a my Vám obratom pošleme kompletný program CFO Forum.