Petra Zborilová

Jej pracovné začiatky začiatky siahajú do oceliarskej spoločnosti ArcelorMittal, ktorá rozbiehala na Slovensku výrobnú prevádzku. Na pozícii CFO bola zodpovedná za implementáciu a dodržiavanie procesov v oblasti účtovníctva, daní, controllingu, treasury a ľudských zdrojov. Tu sa stretla s praktickou aplikáciou IFRS a po odpredaji divízie americkej spoločnosti aj s aplikáciou US GAAP a budovaním systému interných kontrol tzv. SOX. Po 6 rokoch prijala výzvu vybudovať oddelenie controllingu v slovenskej svetlárenskej spoločnosti OMS. Úzka spolupráca s majiteľom ju naučila pozerať na financie firmy trochu inou optikou, ale hlavne byť silným biznis partnerom pre líniových manažérov. Ako kľúčový užívateľ sa podielala sa na implementácii nového ERP SAP. Keď začala spoločnosť čeliť poklesu biznisu a bolo nutné prijať systém ozdravných opatrení, bola lídrom reštrukturalizačného plánu. Momentálne už 2 roky pracuje pre taliansku spoločnosť Maccaferri dodávajúcu inovatívne riešenia pre stavebný priemysel. Na pozícii finančného manažéra je zodpovedná aj za činnosť účtovného Shared Service Centra. V roku 2018 sa podielala na konsolidácii dlhovej situácie firmy, realizácii systému racionalizačných nákladových opatrení, aj vďaka ktorým sa podarilo firmu dostať po 3 rokoch z červených čísiel.

The beginning of her career path is linked with steel company ArcelorMittal that was launching a production facility in Slovakia. As CFO she was responsible for implementing and assuring compliance of accounting & tax policies, controlling, treasury and HR activities. When the division was taken over by american company, she gained experience with translation from IFRS into US GAAP along with implementation of internal controls mechanism, so called „SOX“. After 6 years she headed for new challenge in Slovak lighting company OMS, where she established controlling department. Close co-operation with the owner taught her to look at finance from a bit different perspective and become a strong business partner. As a key user she participated also in implementation of new ERP SAP. When the business started to decline, she was a leader of restructuring plan. Currently she has been working for Italian company Maccaferri that provides innovative solutions for construction industry. As CFO she is also responsible for Accounting Shared Service Center. In 2018 she successfully realized debt consolidation process and co-operated on cost efficiency program that helped company to get after 3 years of operation from red figures.

Zanechajte nám prosím svoje údaje a my Vám obratom pošleme kompletný program CFO Forum.