Peter Galla

Je absolventom Ekonomickej univerzity v Bratislave, Národohospodárskej fakulty, študijného programu financie, bankovníctvo a investovanie. Má viac ako 15 ročnú prax v oblasti finančníctva. Pôsobil vo viacerých spoločnostiach a taktiež v banke, kde sa venoval korporátnemu financovaniu. Momentálne je riaditeľom exkluzívnej divízie DELUVIS Wealth Management spoločnosti DELUVIS s.r.o. ktorá je členom skupiny Arca Capital.

Mr. Galla is a graduate of the University of Economics in Bratislava, the Faculty of National Economy, study programme: Finance, Banking and Investment. He has over 15 years of experience in the field of finance. He has worked in several companies and also in a bank where he was involved in corporate finance. Currently, he is Director of the exclusive division DELUVIS Wealth Management of the company DELUVIS s.r.o. which is member of the Arca Capital financial group.

Zanechajte nám prosím svoje údaje a my Vám obratom pošleme kompletný program CFO Forum.