Pavel Cetkovský

Svoju bankovú kariéru začal v Českej sporiteľni a bol súčasťou jej manažérskeho tímu od čias, kedy sa jej vlastníkom stala Erste Group. Zastával rôzne riadiace pozície v oblastiach treasury, financií a riadenia rizika; neskôr pôsobil ako riaditeľ riadenia rizika, prevádzkový riaditeľ a generálny riaditeľ v lokálnych bankách skupiny Erste. Pred príchodom do Slovenskej sporiteľne pracoval v Erste Group Holding ako riaditeľ bilancie v rámci celej skupiny, kde zodpovedal za riadenie likvidity, riadenie úrokového rizika bankovej knihy, tiež za oblasť funds transfer pricing či za riadenie investičného portfólia bankovej skupiny.  Od januára 2018 je členom predstavenstva a finančným riaditeľom Slovenskej sporiteľne zodpovedným za účtovníctvo a controlling, riadenie bilancie a tiež za oblasť facility, životné prostredie a výstavbu. Súčasne od júla 2019 zodpovedá aj za oblasť riadenia rizík. Absolvoval Vysoké učení technické Brno.

He started his career in Česká sporiteľňa and was part of its management team ever since the bank became owned by Erste group. He held various positions in the areas of treasury, finance, risk management; later he was serving as Chief Risk Officer, Chief Operational Officer and Chief Executive Officer in local banks of Erste Group. Before coming to Slovenská sporiteľňa, he worked in Erste Group Holding as the Head of Balance Sheet Management, being responsible for liquidity management, interest risk in the banking book, funds transfer pricing and investment portfolio management. From January 2018, he is Member of the Board of Directors and Chief Financial Officer of Slovenská sporiteľňa responsible for accounting and controlling, balance sheet management and facility, environment and construction. He also assumed responsibility for risk management as of July 2019. He is a graduate of Brno University of Technology.

Zanechajte nám prosím svoje údaje a my Vám obratom pošleme kompletný program CFO Forum.