Miroslava Lukáčová

Vyštudovala podnikový manažment na Technickej Univerzite vo Zvolene, Ing. Svoje profesionálne pôsobenie v medzinárodných spoločnostiach ako Hella, Leoni a SAF-Holland sú orientované na strategické riadenie iniciatív v oblasti finančných transformácií, daní, a účtovníctva s cieľom optimalizovať cash flow and zvýšiť konkurencieschopnosť podniku. Ako finančný riaditeľ zodpovedá za oblasť financii, controllingu a daní. Je inšpirovaná svojou prácou pre Hellu, ako úspešného dodávateľa pre automobilový priemysel, ktorého úspech spočíva pre vášeň v inováciach. Ako finančný riaditeľ úspešne integrovala finančné modely a projekcie, ktoré umožnia rozhodnutia pre budúcu formáciu organizácie. Jej hlavnými projektami bola implementácia finančných ukazovateľov pre budúce akvizície s cieľom zlepšiť ziskovosť projektov cez zníženie nákladov a zvýšením pridanej hodnoty výrobného procesu, kde pracuje na projekte manager vízia 2020 – zavádzanie Smart Automatizácie a Industry 4.0. Od roku 2018 pracuje na projekte Cash Conversion Program s cieľom zvýšiť efektívnosť riadenia prevádzkového kapitálu v rámci organizácie a tak optimalizovať tok peňažných prostriedkov.

Studied Business Management with Master Degree in Technical University in Zvolen. Financial Executive with an extensive multinational business experience in manufacturing businesses as Hella, Leoni and SAF-Holland. Experience of strategizing and directing finance, tax, accounting, and organizational transformation initiatives while developing business model to boost cash flow and increase ROI. Inspired by working for Hella a globally leading supplier to the automotive industry whose success relies on its enormous passion for inovation. Developed financial models and projections to enable decisions that shape the future of the organization. Keen on supporting the finance integration of KPI´s in acquisitions to drive improved profit margins through cut costs and add value. Cooperation on project Manager vision 2020 – implementation of smart automation and Industry 4.0. In Year 2018 introduced and enforced financial controls with Cash conversion programm to enhance accountability and improved cash position by optimizing working-capital requirements.

Zanechajte nám prosím svoje údaje a my Vám obratom pošleme kompletný program CFO Forum.