Michal Šimo

Od roku 2004 pôsobí v oblasti finančníctva, bankovníctva, poisťovníctva a finančných trhov. Aktuálne pôsobí ako konateľ DELUVIS s.r.o. a zároveň pôsobí ako člen predstavenstva a obchodný riaditeľ spoločnosti Arca Brokerage House o.c.p. a.s.. Pôsobí tiež ako člen dozornej rady vo fonde kvalifikovaných investorov a venuje sa lektorskej činnosti v oblasti kapitálových trhov.

Since 2004 he has been working in the fields of finance, banking, insurance and financial markets. Currently, he is the Executive Manager od DELUVIS s.r.o., and he is also a Member of the Board and Sales Director of Arca Brokerage House o.c.p. a.s.. Mr.Šimo is also a Member of the Supervisory Board in the Qualified Investors Fund and also dedicated to lecture activity in capital markets.

Zanechajte nám prosím svoje údaje a my Vám obratom pošleme kompletný program CFO Forum.