Lenka Holá Toul

Lenka pracuje jako Group Director Business finance ve Walmark. Je zodpovědná za nastavování strategie a vývoje silné analytické platformy.
Má více než 14 let zkušeností ve financích a více než 6 let zkušeností zaměřené na krizový a change management. Vedla více než 20 projektů zaměřených na implementaci interních IT řešení na lokální i mezinárodní úrovni. Zaměřuje se na zlepšování procesů a data transformaci.
Cílem je najít nejlepší přístup jak být více efektivní ve vaší společnosti s využitím toho, co už máte a navržením udržitelného řešení k transformaci vašich firemních dat na vyšší úroveň.
Lenka má magisterský titul ve financích a marketingu a další IT certifikace.


Lenka, works as the Group Director Business finance at Walmark. She is responsible for driving strategy and developing a strong analytical platform.
She has over 14 years of experience in finance and more than a 6 years of experience focused on crises & change management. She completed over 20 projects focused on implementation of internal IT solutions at local and international level. Her focus is on improving a processes and data transformation.
The goal is to find a best approach how to get more effectiveness in your company using what you already have and create a sustainable solution to transform your company data to the next level.
Lenka holds a Master‘s Degree in finance and marketing with various other IT industry certifications and awards.