Ivan Mikloš

Ivan Mikloš bol podpredsedom vlády a ministrom financií Slovenskej republiky v rokoch 2010-2012 a 2002-2006. Počas rokov 1998-2002, v prvej vláde Mikuláša Dzurindu, zastával post podpredsedu vlády pre ekonomiku. V roku 1991 sa stal ministrom privatizácie (1991-1992). Následne v roku 1992 spoluzaložil a do roku 1998 viedol ekonomický think tank MESA10. V období rokov 2006-2010 a 2012-2016 bol poslancom Národnej rady Slovenskej republiky. V roku 2014 bol opätovne zvolený do funkcie prezidenta think tanku MESA10. Počas rokov 2015-2016 zastával pozíciu hlavného poradcu ukrajinskej ministerky financií a bol zároveň poradcom ukrajinského ministra hospodárstva. Od apríla 2016 do augusta 2019 pôsobil vo funkcii hlavného ekonomického poradcu ukrajinského premiéra. Vedie strategickú skupinu na podporu reforiem na Ukrajine (SAGSUR). Ivan Mikloš bol jednou z vedúcich osobností ekonomickej transformácie na Slovensku. Podľa ankety časopisu Euromoney bol v roku 2004 ocenený ako „Najlepší minister financií“. Je držiteľom mnohých domácich aj medzinárodných ocenení a často býva označovaný za jedného z najlepších slovenských ekonómov.

Ivan Miklos is former Deputy Prime Minister and Minister of Finance of the Slovak Republic (2002-2006, 2010-2012), Deputy Prime Minister for Economy (1998-2002) and Minister of Privatization (1991-1992). He co-founded and led economic think tank MESA10 (1992-1998). During 2006-2010 and 2012-2016 he was a Member of Parliament. In 2014 he was reappointed as the President of MESA10. During 2015-2016 he served as a Chief Advisor to the Minister of Finance of Ukraine and as an Advisor to the Minister of Economic Development and Trade of Ukraine. Since April 2016 until August 2019 he served as a Chief Economic Advisor to the Prime Minister of Ukraine. He is a Chairman of the Strategic Advisory Group for Support of Ukrainian Reforms (SAGSUR). Ivan Mikloš was one of the leading figures of economic transformation in Slovakia. In 2004 he was awarded by Euromoney „The Best Minister of Finance of the Year“. He holds many domestic and international awards and is often referred to as one of the best Slovak economists.