Filip Tack

Zodpovedný za rozvoj spoločnosti Unifiedpost / Fitek Group; popredná európska skupina FinTech, ktorá je zameraná na štruktúrovanie zložitých finančných ekosystémov pomocou pohodlných a inteligentných digitálnych riešení. V praxi UnifiedPost Group vyvíja a riadi platformy na spracovanie dokumentov a transakcií, elektronické platobné služby, financovanie faktúr a aplikácie na spracovanie faktúr.

Responsible for Corporate Development at Unifiedpost/Fitek Group; a leading European FinTech group, which purpose is to structure complex financial ecosystems with convenient and smart digital solutions. In practice, UnifiedPost Group develops and manages platforms for document and transaction processing, electronic payment services, invoice financing and apps.