Filip Hlubocký

Filip Hlubocký je skúseným manažérom, ktorý pôsobil na viacerých pozíciách v oblasti advokácie, bankovníctva a železničnej dopravy. Zameriaval sa na akvizície a fúzie významných spoločností na slovenskom trhu, poskytoval právne poradenstvo v rámci špeciálnych projektov. Neskôr vyše 9 rokov pôsobil ako riaditeľ právneho oddelenia u slovenského národného nákladného dopravcu ZSSK CARGO. Od júna 2016 zastáva Filip Hlubocký pozíciu generálneho riaditeľa v Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) – Slovenský národný železničný dopravca. Absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave a tiež na University of Cambridge.

Filip Hlubocký is an experienced manager and has worked in several positions in advocacy, banking and railway transport. He has extensive experience of acquisitions and mergers of important companies in Slovakia, and providing legal advisory for special projects. He was director of the legal department at the Slovak national freight operator, ZSSK CARGO, for 9 years. Since June 2016, Mr Hlubocky has been CEO of Zeleznicna spolocnost Slovensko (ZSSK) – the Slovak national passenger railway carrier. He graduated from the Faculty of Law at the Comenius University in Bratislava and also from the University of Cambridge, UK.

Zanechajte nám prosím svoje údaje a my Vám obratom pošleme kompletný program CFO Forum.