FILIP GLASA

Filip Glasa je zakladateľ a CEO FinStatu. Na FinState začal pracovať v roku 2012 s cieľom vizualizovať štátne dáta transparentne, zmysluplne, prístupne pre všetkých a zároveň user-friendly. Dnes FinStat pracuje s viac ako 20 dátovými zdrojmi slovenských firiem. V roku 2019 Filip dostal cenu za prínos k transparentnosti podnikateľského prostredia od poroty EY Podnikateľ roka. Okrem FinStatu Filip tiež vedie tím expertov, ktorí pracujú na spustení HitHorizons.com – novej európskej platformy postavenej na dátach o 60 miliónoch firiem.

Filip Glasa is a Founder & CEO of FinStat. He started working on FinStat in 2012 with the aim of visualizing government data in a transparent, meaningful, accessible and user-friendly way. Today, FinStat works with over 20 official data sources of private companies in Slovakia. In 2019, Filip received the Significant Contribution to Business Environment Transparency Award from EY entrepreneur of the year. Besides FinStat, Filip currently also leads a team of experts working on launching HitHorizons.com – a new European platform built on data of over 60 million companies.

Zanechajte nám prosím svoje údaje a my Vám obratom pošleme kompletný program CFO Forum.