Andrew Garth

Pán Andrew Garth začal svoju funkciu britského veľvyslanca na Slovensku v októbri 2014. Jeho predchádzajúce role v práci pre britskú vládu zahŕňali politické, ako i obchodné pozície – diplomatickú kariéru začal v roku 1990, ako attaché vo Varšave, nasledovala pozícia prvého sekretára (rozvoj obchodu) v Rumunsku (2004 – 2007) a následne viedol politickú a ekonomickú sekciu v Bangkoku, Thajsku. V rokoch 2010-2014 pán Garth manažoval sekciu rozvoja obchodu UK Oddelenia pre medzinárodný obchod. Veľvyslanec reprezentuje jej veličenstvo, kráľovnú, a britskú vládu v krajine, kde pôsobí. Je zodpovedný za smerovanie a prácu veľvyslanectva a jeho konzulátov, vrátane politickej práce, podpory obchodu a investícií, tlačových a kultúrnych vzťahov, vízových a konzulárnych služieb. Pán Garth je ženatý a má tri deti.

Mr Andrew Garth took up his appointment as British Ambassador to Slovakia in October 2014. His previous roles in working for the British government included both, political and trade positions – starting in 1990 his career in diplomacy as an Attache in Warsaw, followed by position of First Secretary (Trade Development) in Romania (2004-2007) and leading of Political & Economic section in Bangkok, Thailand. In 2010-2014, Mr Garth had been managing Commercial Development Unit of the UK’s Department for International Trade. The Ambassador represents Her Majesty The Queen and the UK government in the country to which they are appointed. They are responsible for the direction and work of the Embassy and its Consulates, including political work, trade and investment, press and cultural relations, and visa and consular services. Mr Andrew Garth is married, and has three children.

Zanechajte nám prosím svoje údaje a my Vám obratom pošleme kompletný program CFO Forum.